Aicina

 
 

Atbalsta

 
 
Nolikums

1.     Mērķi un uzdevumi

 • Veicināt un popularizēt riteņbraukšanu Liepājā, kā visiem pieejamu sporta veidu.
 • Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.
 • Risināt jauniešu brīvā laika nodarbinātības problēmas Liepājā un Latvijā.
 • Audzināt cilvēkos saudzējošu attieksmi pret dabu un popularizēt tīru vidi Liepājā un Latvijā.
 • Noskaidrot labākos Liepājas velo braucējus dažādās vecuma grupās.
 • Popularizēt sacensību norises vietu kā ieteicamo tūrisma galamērķi.

 

2.     Vieta un laiks

Sacensības notiek Liepājā, Beberliņu sporta un atpūtas vietā (Lībiešu ielā 2/6, Liepājā), 2018.gada 18. augustā.

 

3.     Organizācija un vadība

Sacensības organizē Riteņbraukšanas klubs ’’Liepāja’’.

Sacensības vada LRF licencēta tiesnešu brigāde.

Sacensību galvenais tiesnesis – Mārtiņš Mikāls

 

4.     Sacensību programma

 

Sacensību programma

 

Starta laiki

 

10:00 – sākas reģistrācija un numuru izņemšana 12:00 – Starts Ģimenes izturības brauciena
11:45 – beidzas numuru izņemšana Ģimenes izturības braucienam 13:00 – Starts bērna braucieniem

B4 – B9

12:40  – beidzas numuru izņemšana bērnu braucienam 14:00 – Starts S-10, V-10, S-12, V-12 sporta braucienam
15 min pirms noteiktā MTB sporta brauciena – beidzas numuru izņemšana 14:30 – Starts S-14, V-14, S-16, V-16 sporta braucienam
30 min  – apbalvošana pēc pēdējā MTB sporta brauciena 15:20 –  Starts S-18, S, SS, V-18, V-20, V-30, V-40,V-50
Pēc apbalvošanas velosipēda izloze sacensību dalībniekiem

*starta laiki var tikt mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita attiecīgajā vecuma grupā

 

5.     Distances

 • MTB sporta brauciens – Trase ierīkota Beberliņi sporta un atpūtas parka teritorijā, šķēršļota apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem. Distance veidota pa meža ceļiem, meža takām un pļavām. Katrai vecumu grupai noteikts apļu skaits, vien apļa garums no 1.1km līdz 2 km. Apļu skaits un garums atkarībā no vecuma grupas.
 • Bērnu brauciens trase tiek ierīkota starta/finiša rajonā vai netālu no tā. Distances garums no 200 m līdz 1.5 km atkarīgs no vecuma grupas.
 • Ģimenes izturības brauciens no 14 km līdz 16 km bez laika kontroles ar ceļa policijas eskortu pa koplietošanas ceļiem.

 

6.     Dalībnieki

Sacensību dalībnieki tiek sadalīti sekojošās vecuma grupās:

 

Bērni:

Vecuma grupa Distances vieta bērnu braucienam
B 4 zēni un meitenes, 2014.dz.g. un jaunāki Automašīnu stāvvieta
B 5 zēni un meitenes, 2013 dzimšanas gads Automašīnu stāvvieta
B 6 zēni un meitenes, 2012 dzimšanas gads Automašīnu stāvvieta
B 7 zēni un meitenes, 2011 dzimšanas gads Mazais aplis, pie starta finiša zonas
B 8 zēni un meitenes, 2010 dzimšanas gads Mazais aplis, pie starta finiša zonas
B 9 zēni un meitenes, 2009 dzimšanas gads Mazais aplis,  pie starta finiša zonas

 

Sievietes:

Vecuma grupa Distances MTB sporta braucienam
S 10 meitenes, 2008. dz. g. un jaunākas 6 apļi (apļa garums 1 km)
S 12 meitenes, 2007.- 2006. dzimšanas gads 6 apļi (apļa garums 1 km)
S 14 meitenes, 2004. – 2005.dzimšanas gads 5 apļi (apļa garums 2 km)
S 16 jaunietes, 2003. – 2002.dzimšanas gads 5 apļi (apļa garums 2 km)
S 18 juniores, 2001.-2000. dzimšanas gads 5 apļi (apļa garums 2 km)
S Sievietes, 1999. – 1984. dzimšanas gads 5 apļi (apļa garums 2 km)
SS Sievietes labākajos gados – 1983. dzimšanas gads un vecākas 5 apļi (apļa garums 2 km)

 

 Vīrieši:

Vecuma grupa Distances MTB sporta braucienam
V 10 zēni, 2008. dz. g. un jaunāki 6 apļi (apļa garums 1 km)
V 12 zēni, 2007. – 2006.dzimšanas gads 6 apļi (apļa garums 1 km)
V14 jaunieši, 2004. – 2005.dzimšanas gads 5 apļi (apļa garums 2 km)
V16 jaunieši, 2002. – 2003.dzimšanas gads 5 apļi (apļa garums 2 km)
V18 juniori, 2000. – 2001.dzimšanas gads 10 apļi (apļa garums 2 km)
V20 Vīrieši, 1999. – 1984. dzimšanas gads 10 apļi (apļa garums 2 km)
V30 Vīrieši, 1983. – 1974. dzimšanas gads 10 apļi (apļa garums 2 km)
V40 Vīrieši, 1973. – 1964. dzimšanas gads 10 apļi (apļa garums 2 km)
V50 Vīrieši labākajos gados – 1963. dzimšanas gads un vecāki 10 apļi (apļa garums 2 km)

 

Vērtēšana

Uzvar dalībnieks, kurš savā vecuma grupā uzrādījis labāko distances veikšanas laiku. Dalībnieku, kuru līderis apdzen pa apli netiek noņemts, bet finiša protokolā tiek uzskaitīts ar mīnus (-) apļu skaitu.

MTB sporta braucieni tiek vērtēti “Lejaskurzemes MTB velokrosa seriāla 2018” kopvērtējuma ieskaitē.

 

7.     Dalības maksa

 

MTB sporta brauciens:

Grupa Dzimšanas gads Piesakoties internetā līdz 15. augustam Piesakoties sacensību vietā
B4 – SV12 2014. – 2006. 2 5
SV14 – SS un VV 2005. un vecāki 8 15

 

Ģimenes izturības brauciens:

Grupa Dzimšanas gads Piesakoties internetā līdz 15. augustam Piesakoties sacensību vietā
Ģ. 2010. – 2004. 2 5
Ģ. 2003. un vecāki 8 15

 

Bērnu braucieni:

Grupa Dzimšanas gads Piesakoties internetā līdz 15. augustam Piesakoties sacensību vietā
B4 – B9 2014. – 2009. 2 5

 

*Dalībniekiem vecuma grupās – S10; S12; S14; S16; C18; V10; V12; V14; un V16; V18 ar Latvijas riteņbraukšanas federācijas (LRF) 2018 gada izsniegto licenci nav dalības maksa. Pie numura saņemšanas licence ir jāuzrāda.

 • Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

 

8.     Dalības maksā iekļauts

 • dzērienu punkts distancē (izņemot bērnu distancē);
 • ēdināšana pēc finiša;
 • sagatavota trase;
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā;
 • mantu glabātuve sacensību vietā;
 • dalībnieka numurs;
 • laika mērīšanas ierīce (izņemot bērnu un ģimenes izturības brauciena dalībniekus);
 • apkalpojošais personāls;
 • balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;
 • ceļu policijas eskorts ģimenes izturības distancē;
 • profesionāli fotogrāfi sacensību laikā:
 • piemiņas diplomi bērnu un ģimenes izturības brauciena distances dalībniekiem.

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, apmaksā komandējošā organizācija vai dalībnieks.

 

9.     Dalībnieku pieteikumi on-line

Lai pieteiktos sacensībām on-line līdz 2018. gada 15. augusta plkst 23:59:

 • mājaslapā rkliepaja.lv tiek aizpildīta sacensību “Liepājas velodiena” pieteikuma forma;
 • un pārskaitīta dalības maksa uz organizatora norēķinu kontu saskaņā ar tālāk čempionāta nolikumā norādītajiem rekvizītiem:

Biedrība, Riteņbraukšanas klubs “Liepāja”

Reģ. nr. 40008227166

A/S Swedbank

HABALV22

LV85HABA0551045443375

Maksājuma mērķis: Dalībnieka vārds, uzvārds un distance.

*Reģistrējoties sacensībām on-line, dalībnieks apņemas sacensību dienā klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

 

10. Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā klātienē

Sacensību dienā, 18. augustā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

Dalībnieku reģistrācija notiek no plkst. 10:00 Beberliņu sporta un atpūtas vietā.

Reģistrējoties sacensībām klātienē dalībnieks:

 • apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.;
 • aizpilda sacensību dalības pieteikuma anketu**;
 • samaksā dalības maksu skaidrā naudā.

**Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pieteikuma anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

 

11. Uzvarētāja noteikšana un sacensību numurs

 • Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski, manuāli un ar video kameru.
 • MTB sporta brauciena dalībniekiem tiks izsniegtas speciālas laika mērīšanas ierīces (čipi), kuri pēc sacensībām jānodod organizatoriem.
 • Laika mērīšanas ierīce (čips) patstāvīgi jānoņem un jānodod tiesnešiem finiša zonas koridorā. Čipa nenodošanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērota 30 EUR soda nauda.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju (braucot pāri līnijai pēc distances beigšanas), dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīga vieta.
 • Sacensību dalībniekam numurs jāpiestiprina pie stūres priekšpusē.
 • Sacensību dalībniekiem aizliegts apgriezt numurus. Sacensību dalībnieks ar apgrieztu numuru netiek vērtēts.

 

12. Apbalvošana

 • 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā un katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar riteņbraukšanas kluba ’’Liepāja’’ diplomiem un piemiņas balvām.
 • Visi bērni, kuri ir piedalījušies bērnu distancēs saņem piemiņas diplomus.
 • “Ģimenes izturības brauciena” dalībnieki saņem piemiņas diplomus par piedalīšanos Liepājas velodienā. “Ģimenes izturības braucienā” tiek apbalvotas trīs kuplākās (skaitliski) ģimenes-komandas.

 

13. Dalībnieku drošība

 • Sertificētas aizsargķiveres lietošana ir obligāta, dalībnieks bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri tiek diskvalificēts.
 • Sacensībās nedrīkst piedalīties ar velosipēdiem, kuri nav aprīkoti ar bremzēm.
 •  Ar velosipēdiem, kam pievienotas velopiekabes drīkst startēt tikai Ģimenes izturības braucienā.
 • Nevienā no distancēm nedrīkst startēt ar velosipēdu, kas paredzēts individuālajam braucienam.
 • Katrs Sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka: uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
 • Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi – pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo, mobilo telefonu un citas lietas saskaņā ar dalībnieka vajadzībām.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem kas paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas jaunāki par 4 gadiem).
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām, vai veselības traucējumiem, tāpēc uz sacensību laiku iesakām apdrošināt veselību.
 • Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti.
 • Apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

 

14. Diskvalifikācija

 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Sacensību dalībniekiem ir aizliegts sildīties un patvaļīgi pārvietoties pa trasi, ja trasē norisinās citu vecumu grupu sacensības.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole un velosipēda tehniskā atbilstības pārbaude.

 

15. Protesti

Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, iemaksājot 35 eur. Ja pretenzija tiek apmierināta, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

 

16. Rezultāti

Dalībnieku vārds, uzvārds, sacensībās sasniegtā vieta tiks ievietoti mājaslapas rkliepaja.lv sacensību „ Liepājas velodiena” sadaļas “Rezultāti” attiecīgajā distancē divu dienu laikā pēc sacensībām.

 

17. Reklāma

 • Piesakoties sacensībām, Sacensību dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.
 • PAR NESASKAŅOTU REKLĀMAS IZVIETOŠANU SODS – 500 EUR.

 

18. Sacensību nolikums un, tā izmaiņas

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoru ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Sacensību dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 06.08.2018.

 

19. Personas datu aizsardzība

Riteņbraukšanas klubs ”Liepāja” kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Datu privātuma politiku iespējams iepazīties rkliepaja.lv mājaslapā.

Datu pārzinis ir Biedrība “Riteņbraukšanas klubs “Liepāja””, adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka izvēlētā distance, vārds, uzvārds un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē čempionāta organizators uz e-pastu info@rkliepaja.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā rkliepaja.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@rkliepaja.lv.